Menu

Wonen met ambulante ondersteuning

Hulpaanbod van: SIG

De ondersteuning wordt in de thuissituatie gegeven en kan bestaan uit praten en oefenen.
Uitgangspunt is dat de cliënt zelf de regie houdt.
De afspraken over de werkwijze komen tot stand in overleg tussen cliënt en begeleider en worden vastgelegd in een begeleidingsplan.
De frequentie van de contacten is afhankelijk van de behoefte en de indicatie.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
Aanmelding en vervolgprocedure

Contact opnemen met de SIG: e-mail info@sig.nu of telefoon 0251 257857.

Contactpersoon is Hella Nuyten, clustermanager Ambulante Ondersteuning.
Zij geeft informatie over de aanmelding en de vervolgprocedure.

Door wie?

De ondersteuning wordt gegeven door een professionele woonbegeleider.

Inhoud begeleiding

Ondersteuning op maat bij wat de individuele cliënt lastig/moeilijk vindt dan wel niet zelfstandig kan uitvoeren.

Kosten begeleiding

Kosten worden vergoed uit Wmo-PGB of via Wlz (in natura of PGB).

Bijzonderheden

SIG Ambulante Ondersteuning werkt nauw samen met voogdij-instellingen, Stichting Thuiszorg Gehandicapten, reclassering, welzijnsorganisaties, thuiszorginstellingen en woningcorporaties.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod