Het Sociaal Wijkteam

Heeft u een steuntje in de rug nodig? Bijvoorbeeld vanwege eenzaamheid of overbelasting? Of omdat u moeite heeft met boodschappen doen? U kunt met uw vragen of zorgen terecht bij het Sociaal Wijkteam Velsen (www.swtvelsen.nl). De deskundige medewerkers van het Wijkteam denken met u mee over uw vragen en zorgen. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing. We kunnen altijd contact leggen met andere deskundigen als dat nodig is.

Meer over het Sociaal Wijkteam

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor ouders, opvoeders, kinderen, jongeren en professionals die vragen hebben over opvoeden en opgroeien. Komt u er zelf even niet meer uit? De medewerkers van het Informatie- & Adviesteam staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Is meer hulp nodig? Dan bekijkt het CJG waar u het best terecht kunt.

Naar het CJG

Organisaties op de sociale kaart

De sociale kaart is het overzicht van organisaties die hulp, zorg en advies bieden in de gemeente. Of die actief zijn in de wijk, met activiteiten, sport en ontmoeting. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot dagactiviteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige.

Zoek organisaties in de lijst of bekijk ze op de kaart!

Naar organisaties