Menu

Ambulante begeleiding

Hulpaanbod van: Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM)

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar begeleiding krijgt. De begeleiding is afgestemd op uw vraag en behoefte en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente. Uw zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting. Afhankelijk van de vraag kan onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
Aanmelding en vervolgprocedure

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toekenning van zorg voor beschermd wonen en ambulante begeleiding. De afdeling Aanmelding & Advies coördineert de instroom van alle nieuwe cliënten binnen RIBW K/AM. U kunt bij deze afdeling terecht voor al uw vragen over ons zorgaanbod, beschikkingen, intakes, zorgzwaarte, wachtlijsten en plaatsing. De afdeling Aanmelding & Advies coördineert de instroom van alle nieuwe cliënten binnen RIBW K/AM. U kunt bij deze afdeling terecht voor al uw vragen over ons zorgaanbod, beschikkingen, intakes, zorgzwaarte, wachtlijsten en plaatsing.

Door wie?

Het team bestaat uit persoonlijk begeleiders en woonbegeleiders.

Inhoud begeleiding

In onze begeleiding onderscheiden we drie niveaus in onze manier van kijken, denken en doen:

• het niveau van praktische zorg, waarbij het gaat om aanvullen van wat iemand zelf niet kan;
• het niveau van verandergerichte zorg, waarbij we ons richten op het aanleren wat iemand nog niet zelf kan;
• het niveau van vitale zorg, waarbij het gaat om het aanwakkeren van dat wat al in iemand zit. RIBW K/AM is specialist op dat laatste niveau. De begeleiding bouwt voort op de SRH-methodiek gekoppeld aan de uitgangspunten van het herstelconcept. Herstel gaat om het persoonlijke proces waarin mensen met een psychiatrische aandoening de draad weer oppakken en hun leven een nieuwe richting geven. Dat persoonlijke proces staat centraal binnen onze begeleiding. Door oprecht verbinding te maken met iemand, helpen we hem zijn passie (opnieuw) te ontdekken. Samen onderzoeken we vervolgens wat er nodig is om betekenisvol en vitaal aan de slag te gaan. Ervaringsdeskundigen spelen in dit proces een cruciale rol.

Kosten begeleiding

Ambulante begeleiding wordt gefinancierd via de Wmo. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De bijdrage is een bedrag per uur, met een maximum afhankelijk van het inkomen.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod