Heeft u zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen naar een instelling? Regel dan uw aanvraag via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Besluit het CIZ dat u in aanmerking komt voor Wlz-zorg, dan heeft u het recht om te wonen in een instelling. Wlz-zorg kan ook aan huis gegeven worden.

Welke zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de meest zware, langdurige zorg. Dit is zorg voor mensen die zijn opgenomen in een instelling of langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben.

De Wlz biedt een breed pakket aan zorg:

 • Verblijf in een instelling
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Verpleging
 • Behandeling
 • Hulpmiddelen
 • Vervoer i.v.m. dagbesteding en dagbehandeling
 • Woningaanpassingen

Wlz-check doen

Weet u niet zeker of u de zorg die u nodig heeft onder de Wlz valt? Dan kunt u de Wlz-check doen op de website van het CIZ. Dit is een vragenlijst die u online invult. Aan het einde geeft de Wlz-check aan of het voor u zinvol is om Wlz-zorg aan te vragen bij het CIZ.

Aanvraag doen

U kunt online de aanvraag doen via Mijn Wlz-aanvraag. U kunt het formulier ook downloaden vanaf de website van het CIZ en per post opsturen.

Het CIZ beoordeelt uw aanvraag. Kunt u volgens het CIZ inderdaad Wlz-zorg krijgen? Dan krijgt u van het CIZ een Wlz-indicatie. Dat is een besluit waarin staat dat u recht heeft op langdurige zorg.

Voor meer informatie over de aanvraag kunt u kijken op de website van het CIZ of contact opnemen met het CIZ. Bekijk de contactgegevens op CIZ.nl.

Vertraging bij indicaties GGZ Wonen

Heeft u een GGZ Wonen-indicatie aangevraagd bij het CIZ? Dan kan het langer duren voordat u hoort of u een Wlz-indicatie kunt krijgen. Er zijn namelijk veel aanvragen binnengekomen, waardoor vertraging is ontstaan. Kijk op Informatielangdurigezorg.nl voor meer informatie.

Tip bij het invullen van het aanvraagformulier

Het CIZ heeft veel informatie nodig over uw persoonlijke situatie, uw gezondheid en uw woonomstandigheden. U moet deze gegevens invullen op het aanvraagformulier. Zo kan het CIZ beoordelen hoe uw situatie eruitziet. Stuur uw zorgplan ook mee, als u dat al heeft.

Bedenk van tevoren op welke momenten van de dag en in welke situaties u hulp of zorg nodig heeft. Er zijn websites met uitleg en vragenlijsten, waarmee u alvast na kunt denken over wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld:

Hulp bij de aanvraag

Komt u er zelf niet uit, dan kunt u altijd hulp vragen bij de aanvraag. Bijvoorbeeld aan:

 • de huisarts,
 • de transferverpleegkundige van het ziekenhuis
 • de wijkverpleegkundige
 • een familielid, vriend of vriendin
 • een cliëntondersteuner
 • de zorginstelling waar u zorg van wilt afnemen

Bent u niet in staat zelf de aanvraag te doen? Dan kan iemand anders de aanvraag voor u doen. U moet diegene dan wel machtigen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CIZ, onder het kopje 'Handtekening en machtiging'.

Cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie, dan kunt u terechtbij een cliëntondersteuner. Een hulpverlener helpt u dan bij het doen van de aanvraag bij het CIZ. Cliëntondersteuning is gratis.

Hulp van het zorgkantoor

Als u recht heeft op zorg uit de Wlz, stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar het zorgkantoor bij u in de buurt. U kunt nu kiezen op wat voor manier u de Wlz-zorg wilt ontvangen: in een instelling of thuis. Het zorgkantoor kan u informatie geven over de mogelijkheden voor passende zorg in uw situatie. Heeft u eenmaal een Wlz-indicatie, dan is het zorgkantoor uw aanspreekpunt voor vragen over Wlz-zorg.

Zorgprofiel

Tegelijk met het indicatiebesluit van het CIZ krijgt u ook een zorgprofiel toegekend. Het zorgprofiel is een omschrijving van hoeveel en welke zorg iemand nodig heeft.

Thuis blijven wonen met Wlz-zorg

Heeft u een indicatie voor de Wlz, maar wilt u toch liever thuis blijven wonen? Dan kunt u de zorg uit uw zorgprofiel ook thuis krijgen.

Dat kan op een aantal manieren:

 • Het volledig pakket thuis. U kunt zelf een zorginstelling uitzoeken die de zorg bij u thuis wil komen geven.
 • Het modulair pakket thuis. U kiest voor meerdere zorgaanbieders en bepaalt zelf welke zorg u van welke aanbieder wilt krijgen.
 • Wilt u liever zelf de zorg die u nodig heeft inkopen? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb).

Uw zorgkantoor kan u meer informatie geven over de mogelijkheden. U kunt hiervoor ook hulp vragen aan een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Meeverhuizen partner

Heeft u een Wlz-indicatie en kiest u voor opname in een zorginstelling? Dan mag uw eventuele partner met u meeverhuizen en ook in deze instelling gaan wonen. Dit heet partneropname. Uw partner is uw echtgenoot, geregistreerde partner of de partner met wie u samenwoont. Niet elke zorginstelling heeft plek voor de meeverhuizende partner. Vraag dit van tevoren na bij de instelling.

Uw partner hoeft zelf geen Wlz-indicatie te hebben, maar betaalt wel een eigen bijdrage voor het verblijf. Heeft uw partner ook zorg nodig? Dan moet hij of zij die apart regelen vanuit de Wlz, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de zorgverzekering.

Voor meer informatie over partneropname kunt u terecht bij het zorgkantoor.

Eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage die u betaalt voor de Wlz-zorg.

Vragen of problemen

Heeft u nog vragen over Wlz-zorg? Dan kunt u terecht bij de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

Vergelijk hulpaanbod