Cliëntondersteuning is informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle gebieden. U kunt ondersteuning vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, geldzaken, zorg, wonen en welzijn.

De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en/of het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt. Cliëntondersteuning is gratis.

Hulp en advies

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties.

De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten;
  • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Cliëntondersteuning bij aanvraag zorg of uitkering / toeslag

De gemeente zorgt ervoor dat cliëntondersteuning beschikbaar is voor iedereen die zorg of hulp wil aanvragen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

Ook bij een aanvraag die u niet bij de gemeente doet, maar bij een andere instantie, kunt u dus cliëntondersteuning krijgen. De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het gesprek.

Cliëntondersteuning in de regio IJmond

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij deze organisaties:

Cliëntondersteuning en de Wlz

Heeft u een vraag over langdurige zorg dan kunt u voor cliëntondersteuning ook terecht bij MEE, Socius of het Sociaal Team.

  • Een ouderenadviseur van Socius kan goed meedenken en adviseren over uw woonsituatie en een eventuele verhuizing naar een zorginstelling.
  • De adviseurs van MEE kunnen ondersteuning bieden bij vragen over langdurige zorg voor iemand met een verstandelijke beperking, autisme of een andere beperking.
  • Heeft u al een indicatie voor langdurige zorg via het CIZ, dan kunt u met uw vragen ook terecht bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor geeft ondersteuning bij het uitzoeken en regelen van de zorg waarvoor u een CIZ-indicatie heeft.

Op de website Meer over Wlz (van MEE) vindt u informatie over de Wet langdurige zorg en praktische informatie over het regelwerk rondom de Wlz.

Onafhankelijk

Een cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Dus los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.

Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam / het team Wmo van uw gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Hulpaanbod

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig...

Organisaties

Cliëntondersteuning

De Waerden IJmuiden, Gezinsondersteuning...

 0255-52 74 23 dewaerden.nlWijk aan Zeeërweg 1621972NWIJmuiden

SIG - Steunpunt Kennemerlaan, IJmuiden

 0251-25 78 57 sig.nuKennemerlaan 2071972EMIJmuiden

Socius Maatschappelijk Dienstverleners

 088-88 76 900 socius-md.nlPlein 1945 101971GAIJmuiden

Vergelijk hulpaanbod