Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van een re-integratietraject .

WW-uitkering of bijstandsuitkering

Heeft u een WW-uitkering of een uitkering van de gemeente (bijstand, IOAW, IOAZ)? Dan kan vrijwilligerswerk een onderdeel zijn van een re-integratietraject. U bepaalt dan samen met uw werkcoach of trajectbegeleider welk soort vrijwilligerswerk voor u geschikt is, bijvoorbeeld werken in een verzorgingshuis, sportclub of buurthuis.
Vrijwilligerswerk kan ook een tegenprestatie zijn voor de bijstand.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wilt u vrijwilligerswerk doen en heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, IVA, WAO, Waz, Wajong)? Dan kunt u het beste van tevoren met de arbeidsdeskundige of re-integratiecoach bespreken of u vrijwilligerswerk mag gaan doen.

Vrijwilligerswerk en tegenprestatie

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kan het zijn dat de gemeente u verplicht om iets terug te doen. Dit heet een tegenprestatie. Het werk van een tegenprestatie moet maatschappelijk nuttig zijn, en heeft daarom overeenkomsten met vrijwilligerswerk. Het is mogelijk dat de gemeente u vrijstelt van een tegenprestatie, als u al vrijwilligerswerk doet.

Hulpaanbod

Re-integratie- en loopbaanbegeleiding

Arbeidsreintegratie

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt uw vraag en...

Stress en burnoutbegeleiding

Gezonde stress Stress is noodzakelijk, stress maakt je alert en...

Verzuimbegeleiding

Inventarisatie problemen tijdens huisbezoek. Plan van aanpak...

Organisaties

Re-integratiebedrijf

Minks Consultancy

 06-51 00 62 24 minksgroep.nlVan Tuyllweg 91981CKVelsen-Zuid

Odibaan

 0299-41 83 10 odibaan.nlWijkermeerweg 721948NXBeverwijk

IJmond Werkt!

 0251-27 90 00 ijmondwerkt.comStationsplein 481948LCBeverwijk

Sociale dienst

IJmond Werkt!

 0251-27 90 00 ijmondwerkt.comStationsplein 481948LCBeverwijk

Vergelijk hulpaanbod