Volgt u een re-integratietraject? Heeft u daarom opvang nodig voor uw kinderen? De Belastingdienst betaalt een groot deel van de kosten van kinderopvang. Dat heet kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel de Belastingdienst meebetaalt.

Wat betaalt u zelf?

De rest van de kosten betaalt u zelf. Voor die kosten kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. U kunt bij uw gemeente vragen of u hiervoor in aanmerking komt.

Kinderopvangplaats

U regelt zelf een plekje voor uw kind bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie.

Wijzigingen in uw situatie

Als uw situatie wijzigt, dan kan dit gevolgen hebben voor uw kinderopvangtoeslag. Geef wijzigingen in uw situatie dan ook zo snel mogelijk aan de gemeente en de Belastingdienst door.

Organisaties

Sociale dienst

IJmond Werkt!

 0251-27 90 00 ijmondwerkt.comStationsplein 481948LCBeverwijk

Kinderopvang algemeen

Peuteropvang 't Kwakersnest, Velserbroek

 023-57 69 951 kwakersnest-kinderopvang.nlFloraronde 2891991LBVelserbroek

Gastopvang Kennemergaarde

 023-53 80 555 gastopvangkennemergaarde.nlDuin- en Kruidbergerweg 672071LGSantpoort-Noord

't Kwakersnest-Gastouderbureau en...

 023-57 69 951 kwakersnest-kinderopvang.nl

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod