Inwoners van de gemeente Velsen met een laag inkomen en schoolgaande kinderen (in het voortgezet onderwijs) kunnen gebruik maken van de Regeling Indirecte Schoolkosten.

Indirecte schoolkosten

Zit uw kind op de basisschool of het voortgezet onderwijs en heeft u een laag inkomen? Dan kunt een vergoeding aanvragen voor bijkomende schoolkosten. Bijvoorbeeld de kosten van de ouderbijdrage, schoolactiviteiten, schrijfspullen, een boekentas, gereedschap of een fiets.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de vergoeding vindt u op de website van de gemeente Velsen.

Kosten van een computer

Vaak heeft uw kind voor school een computer, tablet of laptop nodig. Heeft u een kind dat op het voortgezet onderwijs zit, dan kunt u de kosten hiervan misschien vergoed krijgen via de bijzondere bijstand.

Vergelijk hulpaanbod