Algemene informatie

Het Vangnet en Advies team is samengesteld uit medewerkers van verslavingszorg (Brijder),geestelijke gezondheidszorg(Parnassia NH) ,algemene gezondheidszorg(GGD) maatschappelijke dienstverlening(Socius)en woonbegeleiding(Regionale Instelling Beschermd Wonen ,Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden) .RIBW-KAM.
Het team richt zich op die mensen die tussen  wal en schip dreigen te geraken en/of  zelf niet op een adequate wijze hulp zoeken of vragen.
Het betreft mensen die ,sterk vereenzamen,overlast geven,dakloos zijn,uit huis gezet dreigen te worden, ziek zijn en of vervuilen , maar geen hulp toelaten. Het betreft veelal ongevraagde zorg.
Aanmeldende instanties zijn:Woningbouwverenigingen ,Huisartsen,Politie ,
Gemeentelijke Sociale Diensten,Familie ,buren ,e.d.
We worden gefinancierd door de gemeente.
Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten:Velsen,Beverwijk Uitgeest en Heemskerk .

Contactinformatie

 088-35 80 290 (Vangnet en Advies)Leeghwaterweg 1A1951NA Velsen-Noord www.parnassia.nlLaatste controle: maart 2021

Plan route

Postadres
Bezig met opzoeken... 1A1951NA Bezig met opzoeken...

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Openingstijden

Door de kleine bezetting van het team en het buiten de deur werken kunnen we niet garanderen dat er gedurende de openingstijden iemand aanwezig is . Vooraf bellen is aan te raden

Contactpersonen

Hulpaanbod

Hulp bij verwaarlozing en vervuiling van leefomgeving

huisbezoeken ,vaak samen met verwijzende instantie . investeren om contact te leggen organiseren van daadwerkelijke schoonmaak van woning

Voorkomen van huisuitzettingen

Middels huisbezoeken worden huurders actief benaderd . Er vind onderzoek plaats naar de eventule achterliggende problematiek en zo nodig wordt hiervooor passende hulp op gang gebracht . in overleg met de client wordt er een plan van aanpak gemaakt met als doel huisuitzetting te voorkomen

zorgtoeleiding

na onderzoek wordt samen met client gezocht naar passende hulp ter voorkoming van verder afglijden .Het contact stopt pas dan als de hulp op gang is gekomen

hulp bij dakloosheid

contact leggen met daklozen en samen met hen plan voor opvvang en begeleiding opstellen en uitvoeren . In de opvang wordt nauw samengewerkt met de Brede Centrale Toegang( BCT) van de gemeente Haarlem.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod