De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

Contact opnemen over Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u 2 dingen doen:

  • contact opnemen met het sociaal wijkteam / het team Wmo van uw gemeente, bijvoorbeeld telefonisch of door een afspraak te maken. Het telefonisch spreekuur van het team Wmo is op werkdagen van 09:00 tot 12:00.
  • het meldingsformulier Wmo te downloaden en per post op te sturen. Kijk voor het formulier op de website van de gemeente Velsen.

Als u contact heeft opgenomen of het formulier heeft ingestuurd, zal de Wmo-consulent contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, komt de Wmo-consulent bij u thuis voor een gesprek. U bespreekt met de Wmo-consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u (tijdelijk) gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt de gemeente voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Meer informatie vindt u in de teksten over het gesprek.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Het persoonsgebonden budget (pgb)

Krijgt u een maatwerkvoorziening, dan kunt u ervoor kiezen dat u deze krijgt als persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp of een hulpmiddel kunt inkopen, bij een hulpverlener of leverancier die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb..

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het sociaal wijkteam / het team Wmo van uw gemeente.

Vragen over Wmo-ondersteuning kunt u ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

Organisaties

Gemeente

IJmond Werkt!

 0251-27 90 00 ijmondwerkt.comStationsplein 481948LCBeverwijk

Adviesraad Wmo

Burgerplatform WMO Heemskerk

 14 02 51

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod