Maatschappelijke opvang is een voorziening met begeleiding en dienstverlening voor daklozen. In de maatschappelijke opvang krijgt u onderdak. Begeleiders helpen u om een stabiel leven op te bouwen. Zo kunt u hulp krijgen bij het regelen van:

  • een uitkering
  • maaltijden
  • schuldhulpverlening
  • een woning voor na de opvang

Dreigt u dakloos te raken? Neem contact op met Socius of Vangnet en Advies.

Bent u dakloos? Meld u zich dan bij uw eigen gemeente. De gemeente kijkt welke ondersteuning u nodig heeft. Als blijkt dat een plek in de maatschappelijke opvang de enige opvangmogelijkheid voor u is, dan meldt de gemeente u aan bij de Brede Centrale Toegang Kennemerland. De Brede Centrale Toegang beoordeelt dan of u terecht kunt in een plek voor maatschappelijke opvang..

Kosten

Meestal moet u voor een maaltijd en een slaapplaats een paar euro betalen.

Uitkering

Misschien heeft u recht op een uitkering, zoals WW, Wajong of bijstand. De maatschappelijke opvang kan u helpen met het aanvragen van een uitkering.

Na de opvang

De maatschappelijke opvang is tijdelijk. Uiteindelijk gaat u naar een vaste plek. Misschien heeft u dan nog wel begeleiding nodig. U kunt dan (bijv.) in een woongroep met begeleiding gaan wonen, of u krijgt begeleiding thuis.

Hulpaanbod

Opvang dak- en thuislozen

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang is een vorm van tijdelijke huisvesting met...

Organisaties

Dak- en thuislozenopvang

RIBW - Maatschappelijke opvang Beverwijk

 088-21 48 490 ribw-kam.nlKennemerhof 21942AJBeverwijk

Vergelijk hulpaanbod