De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben.

Crisisdienst

Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Heeft u al hulp, neem dan contact op met uw huidige hulpverlener. Hij of zij kan de crisisdienst inschakelen.

 

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met Veilig Thuis, uw eigen huisarts of eigen hulpverlener (wanneer u al hulp heeft). Zij kunnen ervoor zorgen dat jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt bijvoorbeeld ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Opname op een crisisafdeling binnen de GGZ

Een behandelaar doet er alles aan om opname zo veel mogelijk te voorkomen. Als het echt niet anders kan, wordt iemand in een kliniek opgenomen. Een opname is altijd zo kort mogelijk, zodat de persoon zo snel mogelijk terug kunt naar zijn/haar eigen omgeving.

Mensen worden alleen bij ernstige situaties opgenomen. Ze zijn erg ziek, bijvoorbeeld psychotisch of manisch. In veel gevallen is er ook veel gebeurd in de directe omgeving (gezin, familie, buurt). De omgeving maakt zich vaak grote zorgen. De eventuele partner en familieleden zien dat een (acute) opname noodzakelijk is.

Doelen van de opname

- een diagnose stellen
- de crisissituatie bestrijden

Als iemand voldoende is gestabiliseerd en nog zorg nodig heeft, zoekt de behandeling een passend programma voor verdere behandeling. Bij patiënten die opgenomen zijn is het doel vaak het bestrijden van de crisissituatie. Soms is het nodig om bij extra ontstane problematiek de diagnose bij te stellen.

Opname in een kliniek vindt plaats door aanmelding van behandelend arts (huisarts / psychiater).

Organisaties

Huisarts

Huisartsenpraktijk Westbroekerplas

 023-53 83 272 westbroekerplas.nlVromaadweg 1491991RZVelserbroek

Huisartsenpraktijk Roos en Beek

 023-53 78 510 Biallosterskilaan 82071SHSantpoort-Noord

Huisartsenpraktijk Ruiter

 0251-24 34 87 facebook.comMaltezerplein 191961JCHeemskerk

Vergelijk hulpaanbod