Hulp bij het huishouden is ondersteuning voor mensen die hun huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Huishoudelijke hulp kunt u krijgen via de thuiszorg of van een zelfstandig werkende hulp. De ondersteuning kan licht zijn of zwaarder.

Wassen, schoonmaken, opruimen

Onder lichte ondersteuning valt:

  • schoonmaken
  • opruimen
  • wassen

Er komt bijvoorbeeld iemand bij u stofzuigen, bedden opmaken of afwassen. U bepaalt zelf wat er moet gebeuren en wanneer. Deze ondersteuning heet ook wel 'hulp bij het huishouden categorie 1' (hbh1).

Huishouden organiseren

Het kan zijn dat er meer nodig is dan alleen hulp bij de huishoudelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld omdat u vergeetachtig wordt. Of omdat u door uw beperking moeite heeft om structuur aan te brengen in het huishouden. Of omdat u nog nooit zelf het huishouden hebt gedaan. Uw huishoudelijke hulp denkt dan met u mee over wat er moet gebeuren in huis. Hij of zij kan u ook leren hoe u bepaalde huishoudelijke klussen uitvoert.

Dit heet 'hulp bij het huishouden categorie 2' (hbh2).

Koken, boodschappen doen en kinderen opvangen

De gemeente bepaalt uiteindelijk voor welke vormen van huishoudelijke hulp u een vergoeding krijgt. Het is mogelijk dat een boterham smeren, koken, boodschappen doen of zorgen voor de kinderen onder hulp bij het huishouden van de gemeente valt. Maar dit is niet in alle gevallen zo.

Vaak verwijst de gemeente eerst naar een andere oplossing:

Er zijn bovendien schoonmaakdiensten, glazenwassers, klusjesmannen etc. die u zelf kunt inschakelen voor hulp in het huishouden. Een overzicht vindt u op de pagina over huishoudelijke hulp zelf regelen.

Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers (HHM)

Komt u niet meer aan uw eigen huishouding toe, omdat u voor een ander zorgt? Speciaal voor mantelzorgers is er in Velsen een regeling voor huishoudelijke hulp. U heeft recht op maximaal 3 uur huishoudelijke ondersteuning per week.

De gemeente vraagt voor hulp bij het huishouden een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Dit is maximaal €19,00 per maand.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, moet u ingeschreven staan bij het steunpunt mantelzorg. U kunt contact opnemen met Socius Maatschappelijk Dienstverleners voor meer informatie en het aanvragen van de regeling. velsen,nl

Andere hulp van de thuiszorg

Misschien heeft u ook hulp nodig bij eten, douchen, aankleden of toiletbezoek. Dit kan ook via de thuiszorg. Dan is het geen hulp bij het huishouden, maar hulp bij persoonlijke verzorging.

Hulp bij het huishouden aanvragen

Heeft u moeite om uw huishouden zelf te doen? En kunnen mensen in uw omgeving u daarbij niet genoeg ondersteunen? Dan kunt u hulp bij het huishouden vragen.

Vergelijk hulpaanbod