Bent u door ouderdom, ziekte of een beperking zelf niet in staat om huishoudelijk werk te doen? En is er niemand die de taken kan overnemen? Dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam / het team Wmo van uw gemeente om hulp bij het huishouden te vragen.

Gesprek

Heeft u een melding gedaan bij het sociaal wijkteam / het team Wmo van uw gemeente? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek voert u met een Wmo-consulent. U bespreekt wat u nog wel kan en wat niet meer lukt in het huishouden.

Na het gesprek beoordeelt de gemeente of u voor hulp bij het huishouden in aanmerking komt. Wanneer er bij u thuis iemand is die de huishoudelijke taken nog wel kan doen, komt u niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden.

Wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden op het gesprek? Lees dan de tips.

Voorliggende voorzieningen

Meestal zijn er laagdrempelige oplossingen voor uw probleem voorhanden. Zo’n oplossing heet een ‘voorliggende voorziening’. Samen met u bekijkt de gemeente alle mogelijkheden. Bijvoorbeeld een boodschappendienst, klussendienst, kinderopvang of maaltijdservice, in plaats van hulp bij het huishouden via de Wmo.

In natura of met pgb

Soms lukt het niet om het probleem op een laagdrempelige manier op te lossen. Dan kan de gemeente voor u hulp bij het huishouden organiseren. Dit kan op 2 manieren:

1. U krijgt hulp bij het huishouden via een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente betaalt en regelt deze hulp direct met de organisatie. Dit heet ook wel zorg in natura.

2. U huurt zelf een huishoudelijke hulp in. Deze betaalt u met het persoonsgebonden budget (pgb) dat u van de gemeente krijgt. Met een pgb kunt ook hulp inkopen bij een persoon of organisatie waarmee de gemeente geen contract heeft afgesloten.

Eigen bijdrage

De gemeente vraagt voor hulp bij het huishouden een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage.

Vraag tijdens het gesprek altijd om meer informatie over de eigen bijdrage, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers (HHM)

Komt u niet meer aan uw eigen huishouding toe, omdat u voor een ander zorgt? Speciaal voor mantelzorgers is er in Velsen een regeling voor huishoudelijke hulp. U heeft recht op maximaal 3 uur huishoudelijke ondersteuning per week.

De gemeente vraagt voor hulp bij het huishouden een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Dit is maximaal €19,00 per maand.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, moet u ingeschreven staan bij het steunpunt mantelzorg. U kunt contact opnemen met Socius Maatschappelijk Dienstverleners voor meer informatie en het aanvragen van de regeling. velsen,nl

Organisaties

Hulp bij het huishouden

De ZorgSpecialist

 023-51 00 200 dezorgspecialist.nlCrocusstraat 12071NWSantpoort-Noord

Ikzoek huishoudelijke hulp

 088-43 03 082 ikzoekhuishoudelijkehulp.nlBrinkstraat 2107512EHEnschede

Alea Care Haarlem

 088-60 03 300 aleacare.nlBos en Lommerweg 3871061DHAmsterdam

Thuiszorginstelling

Zorgbalans - Woongemeenschap De Molenweid

 023-89 15 400 zorgbalans.nlAletta Jacobsstraat 741991TBVelserbroek

Zorgbalans - Ontmoetingscentrum Zeestroom

 023-89 10 503 zorgbalans.nlZeewijkplein 2621974PLIJmuiden

Zorgbalans - Woonzorgcentrum W.F. Visserhuis

 0255-54 95 49 zorgbalans.nlHoutmanstraat 11972EEIJmuiden

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod