Er zijn allerlei manieren om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld bij een maatjesproject, zorginstelling of buurtvereniging. Een vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie kan u op weg helpen. Soms heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Maatje worden

Maatjes zijn vrijwilligers die leuke, ontspannende activiteiten ondernemen met mensen die aandacht, steun of begeleiding nodig hebben. Meer over maatjesprojecten.

Buddy worden

Buddy's zijn vrijwilligers die mensen met een ziekte of beperking praktische hulp en emotionele steun geven. Bijvoorbeeld samen uitstapjes maken, maar ook steunen bij het omgaan met de beperking. Dit heet ook wel buddyzorg.

Bij een zorginstelling helpen

Zorginstellingen werken meestal met vrijwilligers. Uw werk wordt daar zeer gewaardeerd. U kunt contact opnemen met bijv. een ouderencentrum, verzorgingshuis, verpleeghuis, ziekenhuis, gehandicapteninstelling of instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Vraag naar de vrijwilligerscoördinator.

U kunt denken aan de volgende soorten werk:

  • helpen bij de maaltijden,
  • gastheer of gastvrouw zijn
  • activiteiten begeleiden
  • koffie- en bingo-ochtenden begeleiden
  • mensen begeleiden bij ziekenhuisbezoek
  • meehelpen met koken voor een groep
  • een wandeling met iemand maken
  • spelletjes doen
  • zingen of muziek maken

Bij de sportvereniging helpen

Bij sportverenigingen wordt veel werk verzet door vrijwilligers, die trainingen geven, in het bestuur zitten, de kantine draaiende houden, wedstrijden organiseren, het clubhuis schoonmaken, enzovoort!

Beoefent u of uw kind een sport? Dan komt u waarschijnlijk vanzelf wel in aanraking met de mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk. Maar u kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Verenigingen en activiteiten in de buurt

Wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijk om de saamhorigheid en levendigheid in een buurt te verbeteren. Gaat u maar eens kijken wat voor vereniging in uw buurt actief is.

Het kan leuk zijn een keer een kijkje te nemen bij een koffie-ochtend, een wijkvergadering of een activiteit die in het buurtcentrum wordt georganiseerd. Vraagt u gerust eens naar de mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk. Wordt u vrijwilliger in uw buurtcentrum, dan is dat bovendien een leuke gelegenheid om eens wat meer mensen uit de buurt te leren kennen. En u maakt zich nog nuttig ook.

Actief worden bij geloofsgemeenschap

Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw kerk, moskee of andere geloofsgemeenschap voor het doen van vrijwilligerswerk. Vaak zijn er verschillende mogelijkheden om te helpen. Praat er eens over met anderen die bij uw geloofsgemeenschap betrokken zijn. Misschien brengt het u op een idee.

Vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie

Het Servicecentrum Vrijwilligerswerk is in Velsen de organisatie die bemiddelt voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. U kunt er terecht met uw vragen over vrijwilligerswerk. En u krijgt hulp bij het zoeken van geschikt vrijwilligerswerk.

Een VOG nodig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen is dit verplicht.

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG van u vragen voordat zij u als vrijwilliger aannemen. Meer over de VOG.

Hulpaanbod

Buddyzorg

Buurtgezinnen

Kun je wel wat hulp gebruiken? Meld je dan aan door het formulier...

Vrijwillige thuishulp

Mantelzorgondersteuning / palliatieve zorg

Doelstelling: De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond...

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor...

Organisaties

Vrijwilligerscentrales

Stichting Welzijn Velsen - Servicecentrum...

 0255-54 85 49 vrijwilligerswerkvelsen.nlPlein 1945 101971GCIJmuiden

Vrijwilligersorganisaties

De Zonnebloem afdeling IJmuiden-West -...

 06-15 29 40 57 zonnebloem.nl

De Zonnebloem afdeling Velserbroek

 023-53 91 476 zonnebloem.nlFloraronde 221991HKVelserbroek

Rode Kruis IJmond - Afdeling IJmond van het...

 0255-53 23 14 rodekruis.nl's Gravenlust 351981AEVelsen-Zuid

Wijk- of buurtvereniging

Dorpsraad Wijk aan Zee

 wijkaanzee.orgNeeltje Snijdershof 461949BSWijk aan Zee

Paviljoen Westerhout

 0251-22 86 24 paviljoenwesterhout.nlWesterhoutplein 31943AABeverwijk

De Stut Ontmoetingscentrum

 0251-24 86 48 destut.nlMaasstraat 31966VNHeemskerk

Sportverenigingen (alles)

Honk- en softbalvereniging Rooswijk

 rooswijk.nlRooswijkerlaan 21951HHVelsen-Noord

Fietscross Wijkeroog

 0251-22 58 40 fccwijkeroog.nlWijkeroogstraat 1681951AEVelsen-Noord

FC Velsenoord - De Blauwe Leeuwen

 0251-22 76 24 fcvelsenoord.nlRooswijkerlaan 21951HHVelsen-Noord

Religieuze organisaties

Petrakerk

 petrakerkijmuiden.nlSpaarnestraat 81971XDIJmuiden

EMgemeente

 emgemeente.nlGroenelaan 741942EHBeverwijk

Alevitische Culturele vereniging...

van Tijenstraat 21945XHBeverwijk

Maatjesproject

Stichting Buurtgezinnen.nl

 06-55 48 82 21 buurtgezinnen.nl

SchuldHulpMaatje IJmond

 06-10 78 97 71 maatjesvoorschuldhulpijmond.nlvan der Hoopstraat 761945TTBeverwijk

Stichting Welzijn Beverwijk - Maatjesproject...

 06-44 59 59 79 welzijnswb.nlBeatrixlaan 21947HSBeverwijk

Vrijwillige palliatieve terminale zorg

Hospice De Heideberg - Stichting Vrijwilligers...

 023-54 93 214 hospicevelsen.nlWulverderlaan 12071BGSantpoort-Noord

Vergelijk hulpaanbod