Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- & Adviesteam van CJG Kennemerland.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán in bepaalde gevallen doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar.

Contactgegevens

Team Informatie en Advies van CJG Kennemerland is elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoon en e-mail:

Tel: 088 - 995 8355
E-mail: info@cjgijmond.nl

Aanvragen jeugdhulp

Meldt u zich bij het Informatie- en Adviesteam, dan denkt een CJG-medewerker met u mee over uw vraag of probleem. De CJG-medewerker stelt vragen om uit te vinden wat er precies aan de hand is. Het kan zijn dat u alleen een kort advies nodig heeft, waarmee u zelf direct weer verder kunt.

Is er meer nodig? Dan bekijkt het CJG samen met u welke ondersteuning het beste past bij uw situatie. Meer informatie over hulp op maat van CJG Kennemerland.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. Met deze verwijzing kunt u rechtstreeks terecht bij een aanbieder van jeugdhulp. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met CJG Kennemerland. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een pgb.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. CJG Kennemerland kan u vertellen welke zorg dat is.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met het Informatie- & Adviesteam van CJG Kennemerland.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jongere komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Een Wlz-aanvraag doet u niet bij de gemeente maar bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Meer over Wlz-zorg.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig, dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod