De jeugdgezondheidszorg is er om de groei en ontwikkeling van kinderen te volgen. Als ouder kunt u er terecht met al uw vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.

U krijgt te maken met de jeugdgezondheidszorg in de vorm van het consultatiebureau. Later zien jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen uw kind op school.

Het consultatiebureau

Heeft u een baby, dreumes of peuter, dan krijgt u te maken met het consultatiebureau van JGZ Kennemerland.

Totdat uw kind 4 wordt kunt u met uw vragen terecht bij het consultatiebureau.

Meer informatie over het consultatiebureau en de hulp die het biedt.

Op school

Vanaf het 4e levensjaar verlopen de contacten met de jeugdgezondheidszorg vooral via de school van uw kind. In Velsen is GGD Kennemerland verantwoordelijk voor deze jeugdgezondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Er zijn 4 meet- en weegmomenten: 2 op de basisschool (rond de 5 en rond de 10 jaar) en 2 op de middelbare school (in de 2e en 4e klas). U krijgt hierover vooraf bericht.

Daarnaast is aan iedere school een jeugdhulpteam verbonden. Dit team bestaat uit vaste gezichten: één jeugdmaatschappelijk werker van Socius, één coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin en één jeugdverpleegkundige of arts uit de geestelijke gezondheidszorg.

Vaccinaties

Ook de basisvaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma krijgt uw kind van de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. Kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud krijgen de vaccinaties van JGZ Kennemerland. Oudere kinderen krijgen ze van GGD Kennemerland.

Heeft u de oproep hiervoor niet ontvangen, dan kunt u zelf contact opnemen.

Vragen

U kunt bij JGZ Kennemerland en GGD Kennemerland ook terecht met vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.

Loopt iets in uw gezin niet lekker? Of heeft u vragen over opvoeden? Ook dan kunt u contact opnemen met JGZ of GGD. Maar het CJG kan u ook verder helpen.

Organisaties

Consultatiebureau

JGZ Kennemerland - Velsen-Noord

 088-99 59 595 Heirweg 21951CDVelsen-Noord

JGZ Kennemerland - IJmuiden

 088-99 59 595 Marktplein 11972GAIJmuiden

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland

 088-99 59 595 jgzkennemerland.nlAletta Jacobsstraat 2001991PWVelserbroek

Vergelijk hulpaanbod